Settori di applicazione

POMPE CENTRIFUGHE CON PULEGGIA O AD ASSE NUDO

SERIE XR
B1XR 0,75 Kw
B1XR sin. 0,75 Kw
B1½XR 0,75 Kw
B2XR 2,2 Kw

SERIE PRO-WAT
B1½TRL “W” 2,2 Kw
B2TRM 4 Kw
B2½TRM 5,5 Kw
B3TRM 7,5 Kw

SERIE B-LINE
B1½ZRM “W” 7,5 Kw
B2ZRM “W” 15 Kw
B2½ZRM “W” 22 Kw
B3ZRM “W” 37 Kw
B6ZRM dx-1450 “W” 9,2 Kw

 POMPE PER TRATTRICI

SERIE BRONZO
B2KQ-A/B con A1A 4 Kw
B3KQ-A/B con A1A 5,8 Kw
B4KQ-A/B con A-624 A 7,7 Kw
B3XR-A/B con A-624 A 14 Kw
B4XR-A/B con A-624 A 23 Kw
B4ZPM-A/B con A-624 B 30 Kw

SERIE CENTRIFUGHE
B1½TRL con A1A 5,8 Kw
B3TRM con A-624 A 14 Kw
B1½ZPM con A-624 A 14 Kw
B2ZPM con A-624 A 23 Kw
B2½ZPM con A-624 A 35 Kw

POMPA INNESCO

POMPE PER MOTORI IDRAULICI

CON GIRANTE APERTA
B1½KQ-A
B1½KQ-A
B2KQ-A
B3KQ-A
B4KQ-A
B3XR-A
B4XR-A
G3TMK-A
B4ZPM-A

SERIE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
B1½KQ-A/ST
B1½KQ-A/ST
B2KQ-A/ST
B3KQ-A/ST
B4KQ-A/ST
B3XR-A/ST
B4XR-A/ST
G3TMK-A/ST

POMPE DA FLANGIARE A MOTORI A BENZINA E DIESEL

POMPE AUTOADESCANTI
POMPE CENTRIFUGHE
MOTORI A SCOPPIO

MOTOPOMPE CON MOTORI A 4 TEMPI A BENZINA “HONDA”

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
B2KQ-A GX 160
B2KQ-A GX 160 A.E.
B3KQ-A GX 270
B3KQ-A GX 270 A.E.
G2TMK-A GX 270
G2TMK-A GX 270 A.E.
B4KQ-A GX 390
B4KQ-A GX 390 A.E.
B3XR-A GX 390
B3XR-A GX 390 A.E.
G3TMK-A GX 390
G3TMK-A GX 390 A.E.

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
B2KQ-A/ST GX 160
B2KQ-A/ST GX 160 A.E
B3KQ-A/ST GX 270
B3KQ-A/ST GX 270 A.E.
B4KQ-A/ST GX 390
B4KQ-A/ST GX 390 A.E.
B3XR-A/ST GX 390
B3XR-A/ST GX 390 A.E.
G3TMK-A/ST GX 390
G3TMK-A/ST GX 390 A.E.

 MOTOPOMPE CON MOTORI A 4 TEMPI A BENZINA “KOHLER”

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
B2KQ-A CH 270
B2KQ-A CH 270 A.E.
B3KQ-A CH 395
B3KQ-A CH 395 A.E.
G2TMK-A CH 395
G2TMK-A CH 395 A.E.
B4KQ-A CH 440
B4KQ-A CH 440 A.E.
B3XR-A CH 440
B3XR-A CH 440 A.E.
G3TMK-A CH 440
G3TMK-A CH 440 A.E.

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
B2KQ-A/ST CH 270
B3KQ-A/ST CH 395
B3KQ-A/ST CH 395 A.E.
B4KQ-A/ST CH 440
B4KQ-A/ST CH 440 A.E.
B3XR-A/ST CH 440
B3XR-A/ST CH 440 A.E.
G3TMK-A/ST CH 440
G3TMK-A/ST CH 440 A.E.

 MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL “LOMBARDINI

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
B2KQ-A 15LD 225
B2KQ-A 15LD 225 A.E.
B3KQ-A 15LD 350
B3KQ-A 15LD 350 A.E.
B4KQ-A 15LD 350
B4KQ-A 15LD 350 A.E.
G2TMK-A 15LD 350
G2TMK-A 15LD 350 A.E.
B4KQ-A 3LD 510
B4KQ-A 3LD 510 A.E.
B3XR-A 3LD 510
B3XR-A 3LD 510 A.E.
G3TMK-A 3LD 510
G3TMK-A 3LD 510 A.E.
B½ZPM-A* 3LD 510
B½ZPM-A* 3LD 510 A.E.
B3XR-A 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A 25LD 425/2 A.E.
B2ZPM-A* 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A 9LD 625/2 A.E.
B2ZPM-A* 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A 11LD 626/3 A.E.
* Girante chiusa

MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL “LOMBARDINI

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
B2KQ-A/ST 15LD 225
B2KQ-A/ST 15LD 225 A.E.
B3KQ-A/ST 15LD 350
B3KQ-A/ST 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/ST 15LD 350
B4KQ-A/ST 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/ST 3LD 510
B4KQ-A/ST 3LD 510 A.E.
B3XR-A/ST 3LD 510
B3XR-A/ST 3LD 510 A.E.
G3TMK-A/ST 3LD 510
G3TMK-A/ST 3LD 510 A.E.
B3XR-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/ST 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 11LD 626/3 A.E.
B4ZPM-A/ST 11LD 626/3 A.E.
B6XR-A 11LD 626/3 A.E.

MOTORI LOMBARDINI

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
B2KQ-A/ST 15LD 225
B2KQ-A/ST 15LD 225 A.E.
B3KQ-A/ST 15LD 350
B3KQ-A/ST 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/ST 15LD 350
B4KQ-A/ST 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/ST 3LD 510
B4KQ-A/ST 3LD 510 A.E.
B3XR-A/ST 3LD 510
B3XR-A/ST 3LD 510 A.E.
G3TMK-A/ST 3LD 510
G3TMK-A/ST 3LD 510 A.E.
B3XR-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/ST 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 11LD 626/3 A.E.
B4ZPM-A/ST 11LD 626/3 A.E.
B6XR-A 11LD 626/3 A.E.

MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL “VM”

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI VM
B6XR-A* VM 2105 E2 A.E.
B6XR-A* VM 3105 E2 A.E.
B8XR-A* VM 3105 TE2 A.E
B8XR-A* VM 4105 TE2 A.E.

POMPE A MANO

EXCAR-K
ELEPHAS VERDI

edilizia

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER GASOLIO

SERIE DOMUS
DOMUS 0,37 Kw 230 M
DOMUS 0,37 Kw 230/400 T

DOMUS 0,37 Kw 12 Volt
DOMUS 0,37 Kw 24 Volt

SERIE DISPENSER
DISPENSER 0,37 Kw 230 M
DISPENSER 0,37 Kw 230/400 T
DISPENSER 0,37 Kw 12 Volt
DISPENSER 0,37 Kw 24 Volt

SERIE ECOIL
ECOIL 0,37 Kw

SERIE ROTOR
ROTOR 0,22 Kw 230 M.
ROTOR 0,22 Kw 230/400 T.
ROTOR 0,37 Kw 12 Volt
ROTOR 0,37 Kw 24 Volt
ROTOR con KIT 0,22 Kw 230 M
ROTOR con KIT 0,22 Kw 230/400 T.
ROTOR con KIT 0,37 Kw 12 Volt
ROTOR con KIT 0,37 Kw 24 Volt
ROTOR 80 0,4 Kw 12 Volt
ROTOR 80 0,4 Kw 24 Volt

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

SERIE B-LINE 2900
B1½ZPM (MEC 112) 4 Kw
B1½ZPM (MEC 132) 5,5 Kw
B1½ZPM (MEC 132) 7,5 Kw
B2ZPM (MEC 132) 5,5 Kw
B2ZPM (MEC 132) 7,5 Kw
B2ZPM (MEC 132) 9,2 Kw
B2ZPM (MEC 160) 11 Kw
B2ZPM (MEC 160) 15 Kw
B2½ZPM (MEC 132) 7,5 Kw
B2½ZPM (MEC 160) 11 Kw
B2½ZPM (MEC 160) 15 Kw
B2½ZPM (MEC 160) 18,5 Kw
B2½ZPM (MEC 180) 22 Kw
B3ZPM (MEC 180) 22 Kw
B3ZPM 37 Kw

SERIE B-LINE 1450
B6ZPM dx -1450 5,5 Kw
B6ZPM dx -1450 7,5 Kw
B6ZPM dx -1450 9,2 Kw

case su canale
giardino

 MOTOPOMPE CON MOTORI A 4 TEMPI A BENZINA “HONDA”

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
B2KQ-A GX 160
B2KQ-A GX 160 A.E.
B3KQ-A GX 270
B3KQ-A GX 270 A.E.
G2TMK-A GX 270
G2TMK-A GX 270 A.E.
B4KQ-A GX 390
B4KQ-A GX 390 A.E.
B3XR-A GX 390
B3XR-A GX 390 A.E.
G3TMK-A GX 390
G3TMK-A GX 390 A.E.

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
B2KQ-A/ST GX 160
B2KQ-A/ST GX 160 A.E
B3KQ-A/ST GX 270
B3KQ-A/ST GX 270 A.E.
B4KQ-A/ST GX 390
B4KQ-A/ST GX 390 A.E.
B3XR-A/ST GX 390
B3XR-A/ST GX 390 A.E.
G3TMK-A/ST GX 390
G3TMK-A/ST GX 390 A.E.

 MOTOPOMPE CON MOTORI A 4 TEMPI A BENZINA “KOHLER”

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
B2KQ-A CH 270
B2KQ-A CH 270 A.E.
B3KQ-A CH 395
B3KQ-A CH 395 A.E.
G2TMK-A CH 395
G2TMK-A CH 395 A.E.
B4KQ-A CH 440
B4KQ-A CH 440 A.E.
B3XR-A CH 440
B3XR-A CH 440 A.E.
G3TMK-A CH 440
G3TMK-A CH 440 A.E.

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
B2KQ-A/ST CH 270
B3KQ-A/ST CH 395
B3KQ-A/ST CH 395 A.E.
B4KQ-A/ST CH 440
B4KQ-A/ST CH 440 A.E.
B3XR-A/ST CH 440
B3XR-A/ST CH 440 A.E.
G3TMK-A/ST CH 440
G3TMK-A/ST CH 440 A.E.

 MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL “LOMBARDINI

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
B2KQ-A 15LD 225
B2KQ-A 15LD 225 A.E.
B3KQ-A 15LD 350
B3KQ-A 15LD 350 A.E.
B4KQ-A 15LD 350
B4KQ-A 15LD 350 A.E.
G2TMK-A 15LD 350
G2TMK-A 15LD 350 A.E.
B4KQ-A 3LD 510
B4KQ-A 3LD 510 A.E.
B3XR-A 3LD 510
B3XR-A 3LD 510 A.E.
G3TMK-A 3LD 510
G3TMK-A 3LD 510 A.E.
B½ZPM-A* 3LD 510
B½ZPM-A* 3LD 510 A.E.
B3XR-A 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A 25LD 425/2 A.E.
B2ZPM-A* 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A 9LD 625/2 A.E.
B2ZPM-A* 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A 11LD 626/3 A.E.
* Girante chiusa

 MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL “LOMBARDINI

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
B2KQ-A/ST 15LD 225
B2KQ-A/ST 15LD 225 A.E.
B3KQ-A/ST 15LD 350
B3KQ-A/ST 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/ST 15LD 350
B4KQ-A/ST 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/ST 3LD 510
B4KQ-A/ST 3LD 510 A.E.
B3XR-A/ST 3LD 510
B3XR-A/ST 3LD 510 A.E.
G3TMK-A/ST 3LD 510
G3TMK-A/ST 3LD 510 A.E.
B3XR-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/ST 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 11LD 626/3 A.E.
B4ZPM-A/ST 11LD 626/3 A.E.
B6XR-A 11LD 626/3 A.E.

 MOTORI LOMBARDINI

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH
B2KQ-A/ST 15LD 225
B2KQ-A/ST 15LD 225 A.E.
B3KQ-A/ST 15LD 350
B3KQ-A/ST 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/ST 15LD 350
B4KQ-A/ST 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/ST 3LD 510
B4KQ-A/ST 3LD 510 A.E.
B3XR-A/ST 3LD 510
B3XR-A/ST 3LD 510 A.E.
G3TMK-A/ST 3LD 510
G3TMK-A/ST 3LD 510 A.E.
B3XR-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/ST 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/ST 11LD 626/3 A.E.
B4ZPM-A/ST 11LD 626/3 A.E.
B6XR-A 11LD 626/3 A.E.

MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL “VM”

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI VM
B6XR-A* VM 2105 E2 A.E.
B6XR-A* VM 3105 E2 A.E.
B8XR-A* VM 3105 TE2 A.E
B8XR-A* VM 4105 TE2 A.E.

MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL “VM”

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI VM
B6XR-A* VM 2105 E2 A.E.
B6XR-A* VM 3105 E2 A.E.
B8XR-A* VM 3105 TE2 A.E
B8XR-A* VM 4105 TE2 A.E.

 

POMPE A MANO

EXCAR-K
ELEPHAS VERDI

industria

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

SERIE B-LINE 2900
B1½ZPM (MEC 112) 4 Kw
B1½ZPM (MEC 132) 5,5 Kw
B1½ZPM (MEC 132) 7,5 Kw
B2ZPM (MEC 132) 5,5 Kw
B2ZPM (MEC 132) 7,5 Kw
B2ZPM (MEC 132) 9,2 Kw
B2ZPM (MEC 160) 11 Kw
B2ZPM (MEC 160) 15 Kw
B2½ZPM (MEC 132) 7,5 Kw
B2½ZPM (MEC 160) 11 Kw
B2½ZPM (MEC 160) 15 Kw
B2½ZPM (MEC 160) 18,5 Kw
B2½ZPM (MEC 180) 22 Kw
B3ZPM (MEC 180) 22 Kw
B3ZPM 37 Kw

SERIE B-LINE 1450
B6ZPM dx -1450 5,5 Kw
B6ZPM dx -1450 7,5 Kw
B6ZPM dx -1450 9,2 Kw

ELETTROPOMPE MONOBLOCCO CENTRIFUGHE NORMALIZZATE EN 733

SERIE NM – 2900 GIRI/MIN – 2900 RPM – 2900 TPM
NM32 0,75 – 17
NM40 1,5 – 22
NM50 2,2 – 30
NM65 3 – 37
NM80 5,5 – 37

SERIE NM – 1450 GIRI/MIN – 1450 RPM – 1450 TPM
NM32 0,37 – 2,2
NM40 0,37 – 9,2
NM50 0,55 – 4
NM65 0,75 – 15
NM80 2,2 – 22
NM100 5,5 – 30
NM125 11 – 30

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE LURIDE

SERIE AQUILA 1450
AQUILA 30 2,2
AQUILA 40 3
AQUILA 50 3,7

SERIE AQUILA 2900
AQUILA 35 2,2
AQUILA 45 3
AQUILA 55 3,7

PIEDE PER AQUILA

porto navale

MOTOPOMPE CON MOTORI A 4 TEMPI A BENZINA “HONDA”

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO
B2KQ-A/B GX 160
B2KQ-A/B GX 160 A.E.
B3KQ-A/B GX 270
B3KQ-A/B GX 270 A.E.
G2TMK-A/B GX 390
G2TMK-A/B GX 390 A.E.
B4KQ-A/B GX 390
B4KQ-A/B GX 390 A.E.
B3XR-A/B GX 390
B3XR-A/B GX 390 A.E.
G3TMK-A/B GX 390
G3TMK-A/B GX 390 A.E.

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 316
B2KQ-A/X GX 160
B2KQ-A/X GX 160 A.E.
B3XR-A/X GX 390
B3XR-A/X GX 390 A.E.
G3TMK-A/X GX 390
G3TMK-A/X GX 390 A.E.

MOTOPOMPE CON MOTORI A 4 TEMPI A BENZINA “KOHLER”

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO
B2KQ-A/B CH 270
G2TMK-A/B CH 395
G2TMK-A/B CH 395 A.E.
B3KQ-A/B CH 395
B3KQ-A/B CH 395 A.E.
B4KQ-A/B CH 440
B4KQ-A/B CH 440 A.E.
B3XR-A/B CH 440
B3XR-A/B CH 440 A.E.
G3TMK-A/B CH 440
G3TMK-A/B CH 440 A.E.

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI IN ACCIAIO INOX AISI 316
B2KQ-A/X CH 270
B3XR-A/X CH 440
B3XR-A/X CH 440 A.E.
G3TMK-A/X CH 440
G3TMK-A/X CH 440 A.E.

MOTOPOMPE CON MOTORI DIESEL “LOMBARDINI

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI IN BRONZO
B2KQ-A/B 15LD 225
B2KQ-A/B 15LD 225 A.E.
B3KQ-A/B 15LD 350
B3KQ-A/B 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/B 15LD 350
B4KQ-A/B 15LD 350 A.E.
G2TMK-A/B 15LD 350
G2TMK-A/B 15LD 350 A.E.
B4KQ-A/B 3LD 510
B4KQ-A/B 3LD 510 A.E.
B3XR-A/B 3LD 510
B3XR-A/B 3LD 510 A.E.
G3TMK-A/B 3LD 510
G3TMK-A/B 3LD 510 A.E.
B3XR-A/B 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/B 25LD 425/2 A.E.
B3ZPM-A/B 25LD 425/2 A.E.
B4XR-A/B 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/B 9LD 625/2 A.E.
B3ZPM-A/B 11LD 626/3 A.E.
B4ZPM-A/B * 11LD 626/3 A.E.
*con giunto